Aleksandra Hackiewicz

Nazywam się Aleksandra Hackiewicz. Moje imię w dosłownym tłumaczeniu z języka greckiego oznacza „obrońca ludzi”. Wybrałam zawód nauczyciela, ponieważ praca z dziećmi zawsze mnie fascynowała. Ukończyłam Uniwersytet Szczeciński i od 14 lat pracuję jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Od 8 lat zajmuję się terapią dzieci. W Centrum „Otwarte drzwi” prowadzę zajęcia logopedyczne, pedagogiczne z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych jak również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.