Andrzelika Łączyk

W ciągu ostatnich lat współpracowałam z wieloma specjalistycznymi ośrodkami terapeutycznymi , placówkami szkolno – wychowawczymi, szpitalami, poradniami, w których nabywałam wiedzę i doświadczenie do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami rozwoju mowy oraz komunikacji językowej. Na bieżąco uczestniczę w specjalistycznych warsztatach , szkoleniach i konferencjach z zakresu mowy i komunikacji, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje. Posługuję się m.in. symultaniczno – sekwencyjną metodą nauki czytania opracowaną przez prof. Jagodę Cieszyńską. W Centrum Otwarte Drzwi prowadzę diagnozę i terapię logopedyczną dzieci oraz dorosłych po incydentach i chorobach neurologicznych