Milena Strefner

Z zawodu jestem psychologiem, ukończyłam psychologię rodziny na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w nawiązywaniu relacji społecznych, obniżoną samooceną, zaburzonym zachowaniem. Jestem trenerem TUS SST, arteterapeutą, tyflopedagogiem, ukończyłam neurodydaktykę. Stale poszukuję i rozwijam swoje umiejętności i zainteresowania.