Cennik

Usługa Cena
Terapia logopedyczna/neurologopedyczna 45 min 70zł
Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna 60-90 min 100zł
Wydanie opinii logopedycznej/neurologopedycznej 70zł
Zajęcia prowadzone Metodą Krakowską 50 min 80zł
Badanie zagrożenia dysleksją (test SWM). Badanie, przekazanie diagnozy – 2 spotkania 110zł
Zajęcia przygotowujące dziecko do podjęcia nauki w szkole 70zł
Funkcjonalna terapia ręki 45 min 70zł
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju 45 min 70zł
Terapia logopedyczna (usługa mobilna) 45 min 90zł
Wyrównywania szans edukayjnych w klasach I-III 45 min 60zł
Terapia psychologiczna 50 min 80zł
Wydanie opinii psychologicznej 110zł
Konsultacje psychologiczne 50 min 80zł
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) 45 min 80zł
Centrum logopedyczno – psychologiczne „OTWARTE DRZWI” oferuje diagnozę Testem SWM dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W naszym Centrum wykonujemy badanie i opracowujemy indywidualny program terapii dla dzieci z ryzyka dysleksji.

Test SWM przeznaczony jest dla 3, 4, 5 i 6-latków.

Test zawiera następujące próby:
  1. Badania dominacji stronnej – ręka, oko, ucho, noga
  2. Badania funkcji słuchowych (powtarzanie podanych samogłosek, sylab i wyrazów)
  3. Badania funkcji wzrokowych:
    1. Analizy i syntezy wzrokowa na materiale tematycznym (układanie części układanki)
    2. Analizy i syntezy wzrokowa na materiale atematycznym (układanie podanego wzoru z klocków)
  4. Badania użycia języka – artykulacja i komunikacji
  5. Badania pamięci sekwencyjnej (lewopółkulowej)
  6. Badania grafopercepcji